EIP Web   
    वसई विरार शहर महानगरपालिका
English Version
Welcome To वसई विरार शहर महानगरपालिका
 प्रशा&    मुख्य &
  •    क्विक लिंक्स |
  •    मतदान|

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील स्वच्छतेमधील बदल जाणवतो का?
होय
नाही
साधारण

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. *टोल फ्री नं. 18002334353
महापौर
महापौर

श्रीमती प्रविणा ठाकूर

जास्त>>     

आयुक्त
आयुक्त

श्री. सतिश लोखंडे (भा.प्र.से.)

जास्त>>     

दिनदर्शिका   दिनदर्शिका
 
छायाचित्रे   छायाचित्रे
संघटणा   संघटणा
 
चलचित्रे   चलचित्रे
ई-   ई- निविदा
 
महाराष्ट्र   महाराष्ट्र शासन
स्थानिक   स्थानिक संस्था कर
 
महापौर   महापौर मॅरेथॉन
स्वच्छ   स्वच्छ भारत
 
ई   ई वाचनालय
राष्ट्रीय   राष्ट्रीय पोर्टल
 
तक्रार   तक्रार नोंदविणे
Click here to Advertise
  •    ऑन लाईन सेवा
   बातम्या आणि घटना |
ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.

You are 48741 visitor


साइट मॅप  |  संबंधित दुवे  |  संपर्क साधा  |  अधिकार धोरण  |  नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
© 2008-2009 Developed & Implemented By - ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed with 1024 X 768 Resolution